Op deze pagina vind je de officiële gegevens en documenten van SBH Nederland.

Naam: Vereniging Spina Bifida en Hydrocephalus (statutaire naam) / SBH Nederland
Bankrekeningnummer: NL18 ABNA 0840 9758 80
KvK nummer: 73574279
Fiscaal nummer (RSIN): 859584987
Contactgegevens vind je hier
Bestuur SBH Nederland

Doelstelling SBH Nederland

SBH Nederland is dé vereniging van en voor mensen met spina bifida en/of hydrocephalus (SBH). Wij willen hen ondersteunen in elke levensfase. Dit doen wij door het verstrekken van objectieve informatie, het organiseren van lotgenotencontact en belangenbehartiging. Ieder kind, jongere of volwassene met SBH moet volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij. Iedereen met SBH moet zijn eigen koers varen en staat zelf aan het roer van zijn of haar leven. Het is daarom onze missie om mensen met SBH in hun eigen kracht te zetten zodat zij zelf de regie kunnen nemen over hun leven. Ouders, partners en familie horen hier vanzelfsprekend bij. SBH Nederland is er ook voor hen. Zie ook onze missie en visie.

Beloningsbeleid

SBH Nederland heeft geen mensen in dienst. Het bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt alleen reiskostenvergoeding.