Skip to content

Op deze pagina vind je de officiële gegevens en documenten van SBH Nederland.

Contactgegevens
Bestuur SBH Nederland

ANBI

  1. De Vereniging Spina Bifida en Hydrocephalus is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Je kunt als donateur jouw gift binnen de daarvoor geldende regels aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast hoeft onze vereniging geen schenk- en erfbelasting te betalen over schenkingen en nalatenschappen.
  2. Standaardformulier publicatieplicht ANBI
  3. Naam: Vereniging Spina Bifida en Hydrocephalus (statutaire naam) / SBH Nederland
  4. Bankrekeningnummer: NL18 ABNA 0840 9758 80
  5. KvK nummer: 73574279
  6. Fiscaal nummer (RSIN) nummer: 859584987

Doelstelling SBH Nederland

SBH Nederland is dé vereniging van en voor mensen met spina bifida en/of hydrocephalus (SBH). Wij willen hen ondersteunen in elke levensfase. Dit doen wij door het verstrekken van objectieve informatie, het organiseren van lotgenotencontact en belangenbehartiging. Ieder kind, jongere of volwassene met SBH moet volwaardig kunnen meedraaien in de maatschappij. Iedereen met SBH moet zijn eigen koers varen en staat zelf aan het roer van zijn of haar leven. Het is daarom onze missie om mensen met SBH in hun eigen kracht te zetten zodat zij zelf de regie kunnen nemen over hun leven. Ouders, partners en familie horen hier vanzelfsprekend bij. SBH Nederland is er ook voor hen. Zie ook onze missie, visie en strategie.

Beleidsplan

Lees Beleidsplan SBH Nederland 2022 – 2025

Statuten en reglementen

Afschrift – akte van statutenwijziging Vereniging Spina Bifida en Hydrocephalus

Huishoudelijk Reglement SBH Nederland

Algemene ledenvergaderingen

Verslag Algemene Ledenvergadering SBH Nederland, 15 november 2023

Verslag Algemene Ledenvergadering SBH Nederland, 8 mei 2023

Verslag Algemene Ledenvergadering SBH Nederland, 2 mei 2022

Verslag Algemene ledenvergadering SBH Nederland, 12 mei 2021

Verslag Algemene ledenvergadering SBH Nederland, 20 juni 2020

Verslag Algemene ledenvergadering SBH Nederland, 18 april 2019

Jaarverslagen en jaarrekeningen

Jaarverslag 2019 SBH Nederland (eerste jaarverslag)

Jaarrekening 2019 SBH Nederland

Jaarverslag 2020 SBH Nederland (tweede jaarverslag)

Jaarrekening 2020 SBH Nederland 

Jaarverslag 2021 SBH Nederland (derde jaarverslag)

Jaarrekening 2021 SBH Nederland

Jaarverslag 2022 SBH Nederland (vierde jaarverslag)

Jaarrekening 2022 SBH Nederland

Jaarverslag 2023 SBH Nederland (vijfde jaarverslag)

Jaarrekening 2023 SBH Nederland

Beloningsbeleid

SBH Nederland heeft één medewerker in dienst. Het bestuur werkt op vrijwillige basis en ontvangt alleen reiskostenvergoeding.

Back To Top