Skip to content

Wat is de beste ondersteuning voor mijn kind, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen? Voor elke ouder is de schoolkeuze een belangrijke stap. Als je een kind met spina bifida hebt, kun je te maken krijgen met vragen als: gaat/kan mijn kind naar het reguliere onderwijs met extra ondersteuning of is speciaal onderwijs een betere keuze voor het kind?

Vanaf 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school een passende plek zoeken. Op de eigen school of op een andere school. Lees meer hierover in het Dossier onderwijs. Er zijn verschillende vormen van scholen/voorzieningen:

Regulier basisonderwijs

Kinderen mogen naar de basisschool als ze 4 jaar zijn. De meeste kinderen volgen 8 jaar basisonderwijs.

Speciaal Basisonderwijs

Voor kinderen die het reguliere basisonderwijs niet kunnen volgen, is het speciaal basisonderwijs mogelijk. In het speciaal basisonderwijs wordt in principe dezelfde leerstof aangeboden als in het gewone basisonderwijs. De groepen zijn echter kleiner en er zijn meer deskundigen die de kinderen helpen zich te ontwikkelen.

Speciaal onderwijs

Als kinderen veel extra ondersteuning nodig hebben, is het speciaal onderwijs mogelijk een betere keus. Deze kinderen krijgen in het speciaal onderwijs meer aandacht en ondersteuning dan in het gewone onderwijs. Het speciaal onderwijs bestaat uit vier clusters:

Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
Cluster 2: dove, slechthorende kinderen
Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen
Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsprobleme

Back To Top