Skip to content

Een hydrocephalus die al bij de geboorte aanwezig is, of één die plotseling ontstaat, is meestal gemakkelijk te herkennen. Een geleidelijk optredende hydrocephalus wordt echter nogal eens (te) laat opgemerkt. De verschijnselen zijn als volgt herkenbaar:

  • gedragsveranderingen;
  • bewustzijnsveranderingen;
  • veranderingen in de motoriek;
  • veranderingen van oogstand of oogbewegingen;
  • achteruitgang in prestaties.

Daarnaast is bij het jonge kind het grote hoofd een belangrijk verschijnsel. Bij ouderen kunnen de schedelbeenderen niet meer uiteenwijken zodat in plaats van schedelvergroting verschijnselen van verhoogde hersendruk op zullen treden. Bekende verschijnselen zijn in dat geval braken en hoofdpijn. Lastige symptomen die in heel veel aandoeningen hun oorsprong kunnen hebben en dus vaak slecht als hydrocephalus herkenbaar zijn.

Wat uiteindelijk de gevolgen zullen zijn, is moeilijk te voorspellen. De gesteldheid kan variëren van volledige gezondheid tot complete geestelijke en lichamelijke hulpeloosheid. De kansen worden allereerst bepaald door de oorzaak van de hydrocephalus en het herstelvermogen van de hersenen. Wanneer de oorzaak weggenomen kan worden en de behandeling snel plaatsvindt, bestaat er kans op volledig herstel. Sommige mensen raken echter gehandicapt doordat de oorzaak niet verholpen kan worden, de hydrocephalus niet op tijd behandeld is, of doordat er complicaties optreden.

Back To Top