Skip to content

Dit dossier is als volgt onderverdeeld:

  • Handicap en onderwijs
    In dit subdossier komen aan de orde vragen als: Wat betekent een handicap voor het onderwijs? Wat zouden leerkrachten en ondersteuners moeten weten over bepaalde handicaps? Waar zouden zij rekening moeten houden, als ze te maken krijgen met een kind met een handicap?
  • Passend onderwijs
    ‘Passend onderwijs’ gaat over de extra zorg die veel van onze kinderen binnen het onderwijs nodig hebben. Aan de orde komen o.m. de vragen: Hoe werkt het? Waar vraag ik het aan? Wat te doen als er problemen zijn? Wat kan ik doen?
  • Ouders & School
    Aan de orde komt de samenwerking van ouders met school op het niveau van hun kind ouderbetrokkenheid). Ook wordt aandacht geschonkene aan ouders die actief zijn in een ouderraad, oudervereniging of medezeggenschapsraad (ouderparticipatie).
Back To Top