Skip to content

Hydrocephalus (in de volksmond bekend als waterhoofd) is een aandoening, waarbij in de hersenventrikels te veel hersenvocht aanwezig is. Dit komt omdat het hersenvocht (liquor) wel wordt aangemaakt, maar door het defect aan de ruggenwervel niet goed kan worden afgevoerd. Deze overmaat aan hersenvocht oefent druk uit op de hersenen, waardoor hersenfuncties kunnen worden aangetast.

Dit is een aandoening die veel voorkomt bij spina bifida aperta. Hydrocephalus ontstaat soms voor en vaak na de geboorte. Vroege ontdekking van hydrocephalus is belangrijk.

Om een ernstige schade te voorkomen moet er zo snel mogelijk een drain aangelegd worden om overtollig hersenvocht af te voeren. De drain is een belangrijk instrument om hersenschade te voorkomen. Hierdoor zijn er minder kinderen die naast lichamelijke beperkingen ook mentale beperkingen oplopen.

Back To Top