Wanneer je intensief voor je kind moet zorgen dan is het soms fijn wanneer je een dag(deel) of een weekend de zorg kunt overdragen. Zodat je even tijd voor je zelf hebt, samen met je partner en voor de andere kinderen in het gezin. Het tijdelijk overdragen van de zorg heet respijtzorg.

Je kunt de zorg incidenteel overdragen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Of structureel, bijvoorbeeld elke week een dagdeel of maandelijks een weekend. Het kan kortdurend of langdurend zijn.

Op Respijtwijzer.nl kun je zoeken op de leeftijd en de handicap(s) van je kind, en de soort opvang die je aanspreekt.