Skip to content

Wanneer je intensief voor je kind moet zorgen dan is het soms fijn wanneer je een dag(deel) of een weekend de zorg kunt overdragen. Zodat je even tijd voor je zelf hebt, samen met je partner en voor de andere kinderen in het gezin. Het tijdelijk overdragen van de zorg heet respijtzorg.

Je kunt de zorg incidenteel overdragen, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Of structureel, bijvoorbeeld elke week een dagdeel of maandelijks een weekend. Het kan kortdurend of langdurend zijn.

Op de website van Zorgwijzer staat informatie over hulp bij mantelzorg, inclusief vergoedingen vanuit de zorgverzekering voor vervangende mantelzorg: Zorgwijzer.nl.

Back To Top