Skip to content

20-weken echo

Waar ouders vroeger direct na de geboorte te horen kregen dat hun kind spina bifida had, daar wordt de diagnose ‘spina bifida’ bij de meeste ouders tegenwoordig tijdens de zwangerschap gesteld. Iedere ouder krijgt via de verloskundige een 20-weken echo aangeboden. De echo is niet verplicht. Spina bifida is een aanlegstoornis en is dus ook op een echo te zien. De ernst van de gevolgen van het defect zijn niet helemaal vast te stellen. Dit is voor ieder kind verschillend. Als ouder beslis je hoe je verder wilt met je zwangerschap als er bij de baby spina bifida is geconstateerd.

Operatie in baarmoeder

Tegenwoordig kunnen kinderen met spina bifida na de diagnose in de baarmoeder geopereerd worden. Zoals het zich nu laat aanzien hebben die kinderen geen drain nodig. Het defect van de open rug kan niet teniet gedaan worden. De operatie, die onder voorwaarden wordt vergoed, is ook risicovol. Lees meer bij Operaties.

Keuze voor abortus of zwangerschap uitdragen

Je wordt als ouder vrijwel direct geconfronteerd met de vraag of je kiest voor zwangerschapsafbreking of voor het uitdragen van de zwangerschap. Beide keuzes hebben een grote impact op je eigen leven. Voor veel ouders voelt het als een onmogelijke keuze.

SBH Nederland neemt geen standpunt in bij dit dilemma. Wij vinden dat het altijd de keuze moet zijn van de ouders –hoe moeilijk ook.
SBH Nederland ondersteunt ouders wel in het nemen van hun beslissingen.

SBH Nederland vindt dat ouders op basis van brede kennis van zowel artsen, ouders van kinderen met spina bifida en volwassenen met spina bifida een voor hen zo goed mogelijke keuze moeten kunnen maken. Tijdens een gesprek met artsen van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam kwam naar voren dat ouders heel goed en heel objectief worden voorgelicht. De keuze ligt altijd bij de ouders. SBH Nederland kiest geen positie voor of tegen abortus. Een goede begeleiding is daardoor ook geborgd.

Boek 20-weken echo bij spina bifida

Voor aankomende ouders die informatie of hulp zoeken in hun keuze na de diagnose ‘spina bifida’ heeft SBH Nederland 20 weken echo en spina bifida uitgegeven. Dit boek gaat over de dilemma’s rond de 20-weken echo en leven met spina bifida.

Ouders die graag willen praten met ouders die eerder voor dit dilemma hebben gestaan, kunnen contact opnemen met het landelijk bureau.

Back To Top