Skip to content

Misschien hoef je geen gebruik te maken van extra voorzieningen en waarschijnlijk voed je je kind thuis op. Er zijn in de eerste levensfase van je kind maatschappelijke voorzieningen die extra ondersteuning bieden (ongeveer in chronologische volgorde)

Integrale vroeghulp

Als je bezorgd bent over de ontwikkeling of het gedrag van je kind, biedt het samenwerkingsverband Integrale Vroeghulp hulp. Integrale vroeghulp heeft locaties in heel Nederland. Bij Integrale Vroeghulp werken een aantal van deze organisaties ( zoals MEE, kinderrevalidatie- en kinderdagcentra) samen. Kijk op de website

Therapeutische peutergroep

Een therapeutische peutergroep (TPG) is een intensieve vorm van behandeling en begeleiding voor kinderen met een lichamelijke beperking in de leeftijdscategorie van 1,5 tot 4 jaar. De TPG is een behandelvorm die onnodige ontwikkelingsachterstand wil voorkomen door aandacht te besteden aan alle aspecten van de ontwikkeling van je kind in de peutertijd. TPG’s kun je vinden in revalidatiecentra en ziekenhuizen verspreid over het land.

KDC

Op een kinderdagcentrum (KDC) wordt ontwikkelingsgerichte dagbesteding geboden aan kinderen van 0 tot 18 jaar met een (ernstige) verstandelijke of meervoudige beperking. Binnen een KDC wordt gewerkt in kleine groepen.

Medische kinderdagverblijf

Een medisch kinderdagverblijf (MKV) is een voorziening voor kinderen van 1,5 – 7 jaar bij wie een achterstand in de ontwikkeling dreigt op te treden of al opgetreden is. Het MKV biedt verzorging en dagbehandeling aan je kind en pedagogische ondersteuning aan je gezin. Lokale MKV’s kun je vinden via internet.

Reguliere kinderopvang

Vaak kunnen kinderen met een beperking gewoon meedraaien in de kinderopvang (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal). Daar leren ze kinderen uit de eigen buurt kennen, ze spelen met elkaar en leren van elkaar. Als je graag wilt dat je kind naar de gewone kinderopvang gaat, dan kun je van tevoren uitzoeken welke adressen geschikt zijn. NB: het is toegestaan voor reguliere kinderopvang om kinderen met een beperking te weigeren.

MEE

MEE ondersteunt mensen met een beperking en hun familie, vrienden en andere betrokkenen. Je hebt geen indicatie of verwijsbrief nodig en de dienstverlening is gratis. Ga naar de website.

Back To Top