Deze website is van én voor mensen met spina bifida in Nederland. Net als ieder ander willen zij het maximale uit hun leven halen. De BOSK is de vereniging van mensen met spina bifida. Wij weten wat het is om te leven met of een kind met spina bifida groot te brengen. Eigen kracht en eigen keuzes staan bij ons centraal.

‘Ervaringskennis’ is onze basis. Wie weet nu beter hoe het is om te leven met spina bifida dan jij? Deze website is dé plek waar mensen met spina bifida en ouders van een kind met spina bifida die ervaringskennis kunnen vinden en delen. De BOSK gebruikt de ervaringskennis om mensen met spina bifida te ondersteunen. En om op te komen voor de belangen van mensen met spina bifida in de politiek, bij zorgverleners en verzekeraars.

Door het delen van kennis en ervaring over leven met spina bifida vergroten we samen onze kracht en onze mogelijkheden.