Structurele aandacht voor psychosociale zorg in de kinderrevalidatie

De Kwaliteitsstandaard psychosociale zorg kinderrevalidatie is nu beschikbaar op www.revaliderendoejesamen.nl. Het doel van deze kwaliteitsstandaard is om de psychosociale zorg aan kinderen in de kinderrevalidatie en de gezinnen waarin zij opgroeien structureel te verbeteren.

Weerbaarheid en zelfvertrouwen

Zo willen wij psychosociale problematiek voorkomen en de weerbaarheid en het zelfvertrouwen vergroten van kinderen, hun ouders en de gezinnen waarin zij opgroeien. Deze kwaliteitsstandaard is gebaseerd op wetenschappelijke literatuur en focusgroepen met ouders en jongeren, gericht op zowel het ‘waarom’ als het ‘hoe’ van psychosociale zorg.

De Kwaliteitsstandaard is bedoeld om overal in de kinderrevalidatie breed aandacht te hebben voor psychosociale zorg. Ongeacht waar iemand in behandeling is of wie de behandelaar is. We willen graag dat een simpele vraag zoals “hoe gaat het met jullie” een terugkerend onderwerp wordt in gesprekken die ouders en kinderen voeren met alle professionals uit de multidisciplinaire teams. En niet alleen met professionals uit de psychosociale zorg zelf.

Versie voor ouders en voor jongeren

Naast de Kwaliteitsstandaard psychosociale zorg kinderrevalidatie die gericht is op zorgprofessionals zijn er ook twee verkorte versies, specifiek gericht op jongeren en ouders. Voor hen zijn hierin de belangrijkste punten uit de Kwaliteitsstandaard psychosociale zorg kinderrevalidatie kernachtig beschreven. Daarnaast lezen ze in deze cliëntversies hoe ze zaken die voor hen belangrijk zijn in het revalidatieproces kunnen bespreken met hun revalidatiearts of therapeut(en). Want bij revalideren moet er altijd aandacht zijn voor álle aspecten, het motorische en het mentale.

Check-hoe-het-gaat-monitor voor zorgprofessionals en Toolbox

Op de site www.revaliderendoejesamen.nl staat ook de Check-hoe-het-gaat-monitor voor zorgprofessionals. Deze monitor geeft informatie en handvatten om met elkaar in gesprek te gaan. De monitor helpt ook om in kaart te brengen hoe ouders en kinderen de gekregen zorg ervaren hebben. En hoe zorgverleners denken de zorg gegeven te hebben. De antwoorden kunnen dienen als start voor een gesprek met het team om te kijken hoe de psychosociale zorg samen nog verder kan worden ontwikkeld.

Op de site is ook de toolbox te vinden waarin zorgprofessionals bruikbare handvatten vinden waarmee zij de psychosociale zorg kunnen verbeteren en kunnen laten aansluiten bij de behoefte van kind, ouders en gezin.

Campagne voor ouders en jongeren

Om zowel jongeren als ouders van een kind in de kinderrevalidatie hierover te informeren, start vandaag ook de social media-campagne. We wijzen jongeren en ouders op het bestaan van de Kwaliteitsstandaard en de cliëntversies die speciaal voor hen ontwikkeld zijn. Daarnaast hopen we hen te motiveren om zelf ook alle vragen die ze hebben op psychosociaal gebied aan hun arts of therapeut te stellen.

Samenwerking

De patiëntenverenigingen SBH Nederland en CP Nederland hebben het initiatief voor deze Kwaliteitsstandaard genomen. In samenwerking met onze partners (kinderrevalidatieartsen, onderzoekers, zorgprofessionals, vertegenwoordigers van beroepsverenigingen en ervaringsdeskundigen) zijn de Kwaliteitsstandaard, de Check-hoe-het-gaat-monitor en de bijbehorende Toolbox ontwikkeld. Uiteraard beseffen we dat de Kwaliteitsstandaard en de tools die er nu liggen, pas het begin zijn. Vanaf hier start pas echt de implementatie hiervan, en we nodigen dan ook graag iedereen uit hier actief mee verder te gaan.

Dank aan iedereen die samen met ons de afgelopen jaren zo hard hebben gewerkt aan deze Kwaliteitsstandaard. Dank ook aan de financiers: Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Stichting Rotterdams Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting en STEPtember.