Wat betekent een handicap voor het onderwijs?

Kenniskaarten helpen de professionals in het onderwijs

Wat betekent een handicap voor het onderwijs?
Wat zouden leerkrachten en ondersteuners moeten weten over bepaalde handicaps?
Waar zouden zij rekening moeten houden, als ze te maken krijgen met een kind met een handicap?

Speciaal voor hen zijn een aantal zgn. Kenniskaarten beschikbaar. Daarop zijn de kennis en de ervaringen van diverse speciale scholen[1] bij elkaar gebracht. Inmiddels zijn de volgende, voor de BOSK-achterban relevante kenniskaarten beschikbaar: Cerebrale parese (CP), Spina Bifida, Niet aangeboren hersenletsel (NAH), Nonverbal Learning Disorder (NLD), Executieve functies, Epilepsie en Diabetes.

Voor meer informatie over deze kenniskaarten en de kenniskaarten zelf verwijzen we je naar de website van de Kennisgroep Speciaal.

[1] Met dank aan de samenwerkende mytyl- en tyltylscholen voor speciaal onderwijs in Goes, Roosendaal, Tilburg, Rotterdam, Huizen , Utrecht en Nijmegen, verenigd in Kennisgroep Speciaal.