Skip to content

Nieuwe website Novioscan

In het decembernummer 2018 van het BOSK kon je lezen over de Sens-U voor kids. Dit draagbare mini-echoapparaat geeft aan kinderen van 6 – 12 jaar een signaal wanneer de blaas vol is. Dit betekent dat kinderen niet meer incontinent hoeven te zijn van urine. Er wordt namelijk een voelbaar signaaltje afgegeven als het tijd is om te plassen. Ook kan via een app een signaal worden ontvangen.

Kinderen die baat kunnen hebben bij gebruik van de SENS-U, bij bijvoorbeeld incontinentietraining, kunnen met een uitleenservice via de uroloog het apparaatje gebruiken. Naast het Wilhelmina kinderziekenhuis in Utrecht maken inmiddels 10 ziekenhuizen in Nederland gebruik van de SENS-U.

Nog niet voor volwassenen beschikbaar

De SENS-U voor volwassenen is nog niet klaar, maar er wordt hard aan gewerkt. De lichaamsbouw van een volwassene maakt dat de SENS-U hier nog moet worden aangepast. Het ligt in de lijn dat ook deze versie technisch bereikbaar wordt.
Dan zou het voor volwassenen met bijvoorbeeld spina bifida of CP ook een zeer helpend hulpmiddel zijn tegen incontinentie. Incontinentiemateriaal zou dan voor urine-incontinentie achterwege kunnen worden gelaten, met alle voordelen van dien.

Implementeren in de zorg

De basis van de SENS-U was kinderen te kunnen monitoren die geen controle over hun blaas hebben. De toepassingen van de SENS-U breiden zich nu uit naar meerdere functies in de toekomst. Te denken valt aan verpleeghuizen en mensen met een dwarslaesie.
Er komt steeds meer informatie terug van gebruikers en artsen. Ook worden er interviews met kinderen gedaan om hun ervaringen te vertellen. De eigen regie die de SENS-U teruggeeft bij incontinentie is een combinatie van technisch vernuft en menselijk welbevinden. Het verhoogt op een zeer praktische manier de kwaliteit van leven.

Bekijk de website van Novioscan voor meer informatie.

Een voorvertoning van de nieuwe website van Novioscan

Back To Top