Bijzonder jaar

2020 was een bijzonder jaar. Het bestuur van SBH Nederland begon enthousiast met allerlei plannen, totdat het coronavirus Nederland in zijn greep kreeg. Hoewel we de deur niet uit konden, gingen we wel door. Samen met ons landelijk bureau zorgden we er onder meer voor, dat de algemene ledenvergadering digitaal kon worden gehouden. De leden van het ervaringsteam organiseerden in oktober een serie digitale bijeenkomsten als vervanging voor de landelijke ontmoetingsdag (lees verderop in deze nieuwsbrief). Lees de terug- en vooruitblik van het bestuur van SBH Nederland.

Het bestuur wenst je een zo gezond mogelijk 2021!