Enquête voor verbetering urologische zorg kinderen en jongeren

Help je mee de zorg voor kinderen en jongeren met urologische problemen te verbeteren? Vul dan de enquête voor dit internationale onderzoek in. Dit onderzoek richt zich op kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. Je kunt de enquête tot en met 30 september invullen.

In de enquête ligt de focus op behandelopties. Daarnaast zijn er twee specifieke vragenlijsten over kwaliteit van leven en seksualiteit. Het spreekt voor zich dat je de vragen over seksualiteit kunt overslaan als deze niet van toepassing zijn.

Ga naar de enquête

Doel onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om de bestaande richtlijnen te verbeteren en deze meer patiëntgericht te maken. Door mee te werken aan dit onderzoek komt er beter inzicht in de behoeften aan urologische zorg en wat er specifiek nodig is in verschillende landen. De resultaten worden gebruikt om de huidige richtlijnen voor kinderurologie van de Europese Associatie van Urologie te verbeteren.

IFSBH

Dit onderzoek is een initiatief van IFSBH ( de internationale organisatie voor mensen met spina bifida en/of hydrocephalus) en EAU-ESPU-richtlijnenpanel voor kinderurologie. Het is een unieke samenwerking waarbij ouders van kinderen met spina bifida en/of hydrocephalus en jongeren tot 18 jaar actief betrokken worden.

Focusgroepen

De resultaten van deze enquête worden met een focusgroep met patiëntenvertegenwoordigers geanalyseerd. Zo kunnen de onderzoekers de richtlijnen beter laten aansluiten bij wat voor kinderen met spina bifida en/of hydrocephalus belangrijk is op het gebied van urologische zorg.