Even voorstellen: Ervaringsteam van SBH Nederland

Vorig jaar organiseerde het Ervaringsteam van SBH Nederland een geslaagde ontmoetingsdag. Wie zijn drijvende krachten in dit enthousiaste team?

De lol die je samen hebt, dat is wat Marije Jonkman motiveert om zich in te zetten voor het Ervaringsteam van SBH Nederland. ‘De contacten onderling, dat is zo gezellig. Je bent bij elkaar betrokken en leeft met elkaar mee. We zijn nu met zeven vrijwilligers, alle leeftijden zijn vertegenwoordigd, de jongste is 23 jaar en de oudste is bijna 70. We hebben zelf spina bifida en/of hydrocephalus of we zijn ouder van een kind met SBH. We zijn allemaal ervaringsdeskundig. Deze ervaringsdeskundigheid is onze kracht: de vrijwilligers in het team weten wat er leeft onder de doelgroep, de vragen waar mensen met SBH tegenaan lopen, waar behoefte aan is.’

Samen iets moois neerzetten

Het Ervaringsteam kijkt terug op een geslaagde ontmoetingsdag op 26 september vorig jaar. Het team was al weer volop bezig met de voorbereidingen van de volgende landelijke dag die op 10 oktober gepland stond. Er is besloten om deze landelijke dag niet in fysieke vorm door te laten gaan vanwege het coronavirus. De 1,5-meter richtlijn maakt dit helaas onmogelijk. (Er volgt nog bericht over een nieuwe datum of mogelijk online variant – redactie).

Marije: ‘Ik vind het hartstikke leuk om met elkaar zo’n dag te organiseren. Je zet samen iets neer en ziet resultaat. We spreken elkaar nu via Zoom. Dat scheelt veel reistijd en energie, maar ik vind het ook wel weer fijn als we elkaar in het echt ontmoeten.’

Oproep: vrijwilligers en ideeën

Het team bruist van de plannen en had ruim voordat corona uitbrak een picknick bedacht. Dat is nu nog even toekomstmuziek. Heb je ideeën voor activiteiten of evenementen? Die hoort het Ervaringsteam graag. Stuur je ideeën naar: info@sbhnederland.nl

We zijn nog steeds op zoek naar ouders van kinderen met SBH voor het Ervaringsteam. Dus: heb je belangstelling? Meld je aan bij Katrin Sturhan via katrin@hetlandelijkbureau.nl.

V.l.n.r.: achterste rij: Rob de Werker (voorzitter SBH Nederland), Jasper van der Does (bestuurslid), Ineke Baas (inmiddels geen ervaringsteamlid meer), Katrin Sturhan (vrijwilligerscoördinator).

Voorste rij: Vivianne Hegge (coördinator), Maaike Caspers, Tom Peters, Frans Huijsmans (secretaris SBH Nederland) en Marije Jonkman.
Het ervaringsteam van SBH Nederland heeft inmiddels drie nieuwe leden: Niet op de foto: Kelly Emming, Willy Mol en Annette Etman.

 

Tekst: Corine van Rijswijk