Hoe gaat het met jou?

Wat is jouw eerlijke antwoord op de vraag hoe het met jou gaat, als ouder van een kind met extra zorg en/of ondersteuning? In het project Ouders in Evenwicht doen we onderzoek naar veerkracht en burn-out bij ouders van kinderen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben.

In KaartNa kwalitatief onderzoek middels interviews gaan we nu kwantitatief onderzoek doen met een vragenlijst. We willen onderzoeken hoe vaak burn-out nou eigenlijk voorkomt bij ouders van kinderen met extra zorg en welke factoren daarop van invloed zijn. Hierdoor willen we beter zicht krijgen op de punten waarvan ouders hun veerkracht vandaan halen of juist een burn-out krijgen. Hopelijk krijgen we  daarmee handvatten om er maatschappijbreed ouders beter te ondersteunen. We zoeken ouders die de vragenlijst voor ons onderzoek willen invullen.

Het onderzoek

Wat is jouw eerlijke antwoord op de vraag hoe het met jou gaat, als ouder van een kind met extra zorg of ondersteuning? Het leven met een kind met extra zorg kan pittig zijn voor ouders. Soms kan het zelfs leiden tot overbelasting of burn-out. En soms juist niet, en voel je je sterk en veerkrachtig. Er is nog weinig bekend over wat er precies leidt tot veerkracht of juist tot een burn-out. En welke acties er ondernomen kunnen worden om overbelasting te voorkomen. Daarom wordt daar nu onderzoek naar gedaan.
Met een jaarlijkse vragenlijst onderzoekt OuderInzicht samen met Viveon in het project Ouders in Evenwicht welke factoren een positieve of negatieve invloed hebben op veerkracht en burn-out. Ook willen we de vraag beantwoorden hoe vaak burn-out nou echt voorkomt bij ouders van kinderen met extra zorg. Met de antwoorden op de vragen kan er vervolgens gericht actie genomen worden om ouders echt te helpen. Niet alleen acties door de ouders zelf, maar juist ook door mensen en organisaties waarmee zij te maken krijgen.

Deel jouw ervaring en meld je aan

Ben jij een ouder van een kind onder de 16? Dan kan jij met jouw ervaringen bijdragen aan dit onderzoek door de vragenlijst in te vullen. Aanmelden daarvoor kan hier -> In Kaart: aanmelden ouders (zelf) van kinderen. Het Ouders in Evenwicht-onderzoek verloopt via In Kaart. Dit is een onderzoeksregister voor mensen met ontwikkelingsproblemen en hun naasten. Meer informatie over In Kaart vind je op www.inkaart.org.

Logo In KaartLogo Viveon