Inzicht in revalidatie

CP Nederland en SBH Nederland werken mee aan het project ‘Inzicht in revalidatie’. In dit project maken de revalidatiesector, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars zichtbaar wat de toegevoegde waarde van revalidatie is. Lees meer over dit zes jaar durende project op de website van het Kenniscentrum Revalidatie Utrecht (KCRU)

Op 12 en 13 november vond het Nationale Congres van Revalidatieartsen (Dutch Congress of Rehabilitation Medicine) online plaats vanuit het UMC, met als thema ‘Innovatie met impact; revalidatie in de nabije toekomst’. Tijdens dit congres heeft drs. T.I. Mol een poster gepresenteerd over de resultaten van gesprekken die met revalidanten zijn gehouden om te bekijken wat zij belangrijk vinden. Mooi om te zien dat ervaringsdeskundigheid zo zichtbaar is in onderzoek en mooi om als organisatie hieraan bij te dragen!
Bekijk de poster (pdf)