Terugblik online ALV 12 mei

Op woensdag 12 mei hield SBH Nederland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Met een mooie opkomst keek het bestuur terug op het verenigingsjaar 2020 en blikte vooruit naar de toekomst. Lees het verslag.

Deze online ALV was deze keer druk bezocht. Het bestuur was blij met de belangstelling vanuit de leden. Voorzitter Rob de Werker benadrukte dat 2020 een bijzonder verenigingsjaar is geweest: door de coronacrisis kon de landelijke dag niet plaatsvinden en vonden alle overleggen online plaats. Gelukkig beschikte de vereniging over voldoende creativiteit en zijn er in het najaar verschillende interessante en succesvolle online activiteiten georganiseerd.

Tijdens deze ALV hebben we afscheid genomen van Jasper van der Does als bestuurslid. Jasper had PR en communicatie in zijn portefeuille. Door drukke werkzaamheden moest hij zijn bestuursfunctie opgeven. Jasper werd enorm bedankt voor zijn inzet! Rob attendeerde de aanwezige leden op de vacature in het bestuur . Mocht je belangstelling hebben, of iemand kennen voor wie deze bestuursfunctie iets is, stuur dan een mail naar [email protected]. Daarnaast gaf vice-voorzitter Marleen Bron aan dat er ruimte is voor meer versterking in het bestuur.
SBH Nederland heeft het jaarverslag van SBH Nederland in 2020 aangeboden aan de ALV. Dit verslag staat binnenkort op de website. Het bestuur heeft verantwoording afgelegd over haar beleid in 2020, heeft inzicht gegeven in de jaarrekening van 2020 en de begroting van 2021. De aanwezige leden gingen unaniem akkoord. Ook deze stukken worden op de website geplaatst.

Marije Jonkman, lid van het Ervaringsteam, lichtte toe dat het team dit jaar online activiteiten organiseert en dat er in 2022 weer een fysieke dag staat gepland waar we elkaar weer in het echt gaan ontmoeten.

Op het gebied van belangenbehartiging is Rob de Werker in gesprek met het ministerie van VWS over de speerpunten van de vereniging zodat deze mee worden genomen in beleid. Verder legt hij contact met revalidatieartsen om kennis te maken en SBH Nederland onder de aandacht te brengen. Revalidatiearts Janneke Stolwijk is inmiddels als adviseur aan de vereniging verbonden. SBH Nederland is aangesloten bij IFSBH, de internationale vereniging voor mensen met SBH. Teije Dijk vertegenwoordigt de vereniging tijdens de internationale meetings.

Het was een goede ALV en hopelijk spreken we elkaar de volgende keer weer live.