Update revalideren doe je samen

Graag brengen we je even op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg kinderrevalidatie die we aan het ontwikkelen zijn. Inmiddels is de Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg kinderrevalidatie tekstueel gereed. Momenteel zijn we bezig met de vormgeving van de Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg kinderrevalidatie. Ook de Cliëntversie voor ouders is tekstueel zo goed als af. Dan volgt nog de Cliëntversie voor jongeren.

Bewustwordingscampagne

Revalideren doe je samen!Ook zijn we gestart met het ontwikkelen van de bewustwordingscampagne. We willen via interactie kennis overbrengen. De Monitor is hierin een leidend element. Aan de hand van die Monitor zal het gesprek in teams, tussen ouders en artsen en tussen jongeren en artsen opgestart worden. Als alles af is komt het op de de website Revaliderendoejesamen.nl.

Dit alles leidt ertoe dat we op 1 juni aanstaande op de website Revaliderendoejesamen.nl de Kwaliteitsstandaard Psychosociale zorg kinderrevalidatie met alle elementen zoals hierboven beschreven presenteren.

Doelgroepen

Dat is ook het moment dat de bewustwordingscampagne start. We richten ons op drie doelgroepen, die we apart benaderen:

  • Artsen en teams in de kinderrevalidatie. Deze groep benaderen we zo direct mogelijk en we nodigen hen uit om aan de slag te gaan met de monitor en kennis te nemen van de kwaliteitsstandaard.
  • Ouders. Die benaderen we via relevante content en uitingen en dagen we uit om aan de slag te gaan met de monitor en het gesprek te voeren met artsen en met hun kind, aan de hand van de monitor en kwaliteitsstandaard.
  • Jongeren. We benaderen hen via ouders en via relevante content. We dagen hen ook uit om aan de slag te gaan met de monitor.