Verbod op discriminatie om handicap toegevoegd aan grondwet

SBH Nederland is blij dat artikel 1 van de Grondwet eindelijk is aangepast en dat voortaan discriminatie op grond van handicap of seksualiteit verboden. Het werd tijd! Fijn dat nu ook mensen met een beperking in artikel 1 staan.

Handen op elkaarDe Eerste Kamer stemde vandaag in met een initiatiefwijziging van artikel 1 van de grondwet. 56 senatoren stemden voor, 15 tegen. Voortaan is discriminatie op grond van handicap of seksuele gerichtheid expliciet verboden.
Het was de tweede keer dat de senaat met het voorstel instemde en daarmee is het definitief aangenomen. Een wijziging van de grondwet moet altijd twee keer door de Tweede Kamer en twee keer door de Eerste Kamer worden aangenomen. De tweede keer is in beide Kamers zelfs een tweederdemeerderheid vereist.

Tot nu werd in artikel 1 van de grondwet discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook verboden. Maar initiatiefnemers D66, GroenLinks en PvdA vinden het van belang dat in dat rijtje ook handicap en seksuele gerichtheid worden verankerd.

Historisch

“Je mag deze dag met recht historisch noemen”, reageert D66-Tweede Kamerlid Hammelburg, die de wet heeft helpen verdedigen in de Eerste Kamer. “Een beperking, of op wie je verliefd wordt, mogen nooit reden zijn te worden buitengesloten”, zegt PvdA’er De Hoop. Bromet van GroenLinks noemt het “een belangrijke stap voorwaarts in het bestrijden van discriminatie”.

Naast deze drie partijen stemden ook VVD, CDA, SP, ChristenUnie, PvdD, 50Plus, Fractie-Otten en de OSF voor. De SGP, PVV, FvD, Fractie-Nanninga en Fractie-Frentrop waren tegen. Het voorstel is al in 2010 ingediend en werd in 2019 voor het eerst behandeld. De wet moet nu nog officieel ondertekend worden door de koning en de verantwoordelijk minister en worden gepubliceerd in de Staatscourant.