“Woonsituatie mensen met een beperking onder de maat”

Voor jonge mensen met een beperking is het vinden van een passende woning een groot probleem. Hoe groot dat probleem is, dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Verweij-Jonker Instituut in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK) en Volksgezondheid (VWS).

Zeker honderdduizend mensen hebben niet de woningaanpassingen, zorgondersteuning en woonbegeleiding die ze nodig hebben.

Lees meer op de website van Ieder(in)