WSD is er voor mensen met een beperking

Thomas van Berkel is 20 jaar. Hij heeft spina bifida en mist hierdoor veel spierkracht in zijn benen en bij sommige organen. Hij heeft een MBO-opleiding op niveau 2 voltooid en kwam bij WSD terecht. Dit sociaal werkbedrijf is actief in negen gemeentes binnen de driehoek Den Bosch, Tilburg en Eindhoven. Thomas cv kwam onderop de stapel terecht bij de gemeente Boxtel.

De gemeente bracht hem in contact met WSD en daar kon hij aan de slag! Hij begon op de productieafdeling. Dankzij de aanpak van WSD is hij daar enorm gegroeid.

Ik was een heel onzeker mannetje. Ik durfde nauwelijks op mensen af te stappen of iets te zeggen.

WSD is er niet alleen voor mensen als Thomas, mensen die niet zo eenvoudig aan een fulltime baan komen. Nee, het werkbedrijf is er ook voor mensen die alleen parttime kunnen werken en moeilijker aan een baan kunnen komen. Het is daarom ook niet zo gek dat WSD het initiatief van de landelijke SP en CDA volledig ondersteunt. Zij willen een nieuw systeem van sociale werkbedrijven 2.0, dat meer aandacht schenkt aan mensen die nu diep in de kaartenbakken zitten en alleen met extra ondersteuning aan het werk komen.

Op volle kracht vooruit

Ook al is er nog geen nieuw kabinet, dat weerhoudt WSD er niet van om alvast extra stappen te zetten naar aanleiding van het initiatief van SP en CDA. Er is extra begeleiding en er wordt extra geld uitgetrokken. Zo zat Thomas niet helemaal op zijn plek in de productie. Voor WSD een reden om hem te benaderen voor een functie als administratief medewerker in het magazijn. Met de persoonlijke begeleiding van het werkbedrijf gaat Thomas nu op volle kracht vooruit.

Ik praat nu met iedereen, leg makkelijk contact en durf het zelfs tegen mensen te zeggen als er wat fout gaat. Dit is echt een droom die uitkomt.

Thomas van Berkel Brabants Dagblad
Thomas van Berkel
Foto: Brabants Dagblad

Thomas werkt met veel plezier in zijn nieuwe functie. Het onzekere mannetje van weleer wil in de toekomst proberen om buiten WSD om aan de slag te kunnen als administratief medewerker bij een bedrijf. Dus niet alleen op volle, maar ook op eigen kracht.

Nieuw systeem welkom

WSD begeleidt niet alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar een baan. Het helpt ook bij een opleiding en/of re-integratie en beschikt over 2100 arbeidsplekken.

De participatiewet van 2015 voldoet niet aan de verwachting. Tot 2025 zouden er landelijk zeker 125.000 banen bijkomen en voor beschut werk (sociale werkplaatsen) 30.000. De teller staat nu op eenderde van die getallen.

Voor mensen die door beperkingen geen hele week kunnen werken, die dus moeilijker naar een (reguliere) baan kunnen groeien, is het kommer en kwel.

Daarom is het systeem dat CDA en SP voorstellen ook zo welkom. Theo Keijzers van WSD vertelt: ,,Uit onderzoeken blijkt dat de meest kwetsbare groepen het meest te lijden hebben onder de huidige regelgeving en de gevolgen van de coronacrisis. Bij ons was er tot een paar jaar geleden een bezetting van honderd procent voor beschut werk. Nu hebben we vijftig mensen in een beschutte werkomgeving, dat hadden er 150 moeten zijn. En we stoppen hen niet in een gouden kooitje. We proberen hen zoveel mogelijk naar regulier werk te helpen. Maar voor een aantal blijft dat toch moeilijk.”

Prikkels en praktijk

Jan Simons is directeur van WSD. Hij is van mening dat de landelijke overheid meer kan doen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hij geeft aan: ‘Je zou als landelijke overheid gemeenten prikkels moeten geven. Ze belonen als ze niet alleen ‘laaghangend fruit’ uit de kaartenbak halen, maar ook moeilijker te bemiddelen cliënten.’

Keyzers vult aan: ‘Een nieuw sociaal werkbedrijf 2.0 betekent ook dat er geld bij moet om meer mensen te begeleiden en kansen te bieden op werk en een fijn sociaal netwerk. Maar het gaat niet alleen om geld. Ook de moeilijk uit te voeren regels van de participatiewet moeten soepeler en meer op de praktijk van alledag worden gericht.’ WSD zet al stappen om moeilijk bemiddelbare cliënten te helpen. Thomas van Berkel is er een voorbeeld van. Iedereen verdient de kans op een baan.

Bron: BD