Child-Help komt op voor kinderen met spina bifida en hydrocephalus in ontwikkelingslanden

Zou jij meer willen weten over het leven van mensen met spina bifida en hydrocephalus in ontwikkelingslanden? In deze landen worden veel  kinderen met deze aandoening geboren. Zij hebben vaak geen kansen op overleven omdat er geen medische voorzieningen beschikbaar zijn. Stichting Child-Help zet zich in voor de zorg van kinderen en volwassenen met spina bifida en/of hydrocephalus in ontwikkelingslanden en organiseert op woensdag 24 februari een bijeenkomst via Zoom om meer over het werk van Child-Help te vertellen.

De bijeenkomst is bedoeld voor mensen die geïnteresseerd zijn in het werk van Child-Help omdat je:

  • een zoon of dochter hebt met SBH of familie bent
  • als hulpverlener betrokken bent bij deze doelgroep
  • een link hebt met het werk voor kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden.

Bijeenkomst woensdag 24 februari, 19.00 uur

De bijeenkomst is een eerste kennismaking en geheel vrijblijvend. Meld je aan via info@sbhnederland.nl en je ontvangt de link van de Zoommeeting.
Meer informatie over het werk van Child-Help vind je hier: www.child-help.nl
Lees ook artikel over Child-Help  in het magazine Vieren! (december 2020) 

Kliniek voor kinderen met SBH in ontwikkelingsland
Child-Help steunt klinieken waar baby’s met spina bifida en/of hydrocephalus kunnen worden geopereerd. Foto: Sebastian Franco